De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) bevat principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid. Het is een instrument dat door overheidsorganisaties kan worden benut in de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. In 2009 is NORA door het kabinet vastgesteld als norm voor de overheid. Vooruitlopend op die vaststelling heeft de rijksoverheid een aantal studieconferenties georganiseerd.  Ten behoeve van die conferenties heeft KEES, bureau voor grafisch ontwerp een aantal filmpjes gemaakt in samenwerking met Jelle de Bruijn.

Neuzen dezelfde richting op

Centrale regie

Voeding geven

Advisering en stimulering

Pin It on Pinterest

Share This